Air Wick Wkład Do Odświeżacza Powietrza Magnolia I Kwiat Wiśni 250 Ml (41099)

11,42

Opis

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji „OFF”) zanim przystąpisz do założenia wkładu uzupełniającego.- Przy włączaniu skieruj wylot dyfuzora z dala od twarzy. Po włączeniu dyfuzor zadziała automatycznie po 15 sekundach.- Ze względów bezpieczeństwa przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic.- Nie rozpylaj bezpośrednio na żywność, tkaniny i powierzchnie. W przypadku kontaktu z powierzchnią przetrzeć natychmiast wilgotną ścierką.Tylko wkłady Air Wick zapewniają właściwe działanie urządzenia Feshmatic.NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Stosować wyłącznie jak wskazano. Zawiera: alpha-iso-Methylionone, Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Air Wick
śledzie w mleku, forma silikonowa, czym smarować pióra wycieraczek, t4 2.5 tdi
yyyyy