Nauka języka norweskiego

Alfabet języka norweskiego

Det norske alfabetet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå


Język norweski


Norsk, język norweski, jest zaliczany do grupy języków zachodnioskandynawskich, która jest odgałęzieniem rodziny języków północnogermańskich. To znaczy, że jeżeli uczyliście się na przykład języka niemieckiego, nauczenie się norweskiego będzie jeszcze prostsze.

Bokmål og nynorsk


W Norwegii istnieją dwa formy urzędowe języka norweskiego. Jedna z nich jest nazywana bokmål (wymawiamy [ ‘ bu: k mo: l ]), inna – nynorsk (wymawiamy – [ 'ny: no sz k ] ). Ciekawe jest to, że nauczywszy się jednego z tych wariantów, w miarę nietrudno można zrozumieć i ten drugi, jednak pewne różnice między nimi istnieją. My będziemy się uczyć się bokmål, ponieważ jest on stanowczo bardziej popularny w Norwegii. W tym języku są pisane słowniki, podręczniki, inne środki nauczania. Naturalnie, że na mojnorweski.pl wykładamy również bokmål.

Wymowa (uttale) oraz akcent (trykk)

W słowach pochodzenia norweskiego akcent najczęściej pada na pierwszą sylabę. W słowach obcego pochodzenia akcent może padać na tą sylabę, która jest akcentowana w tym języku, z którego pochodzi. Na przykład, w słowach pochodzących z języka francuskiego akcent często pada na ostatnią sylabę. Zapisując wymowę w transkrypcji miejsce akcentu zaznaczamy apostrofem przed sylabą akcentowaną. Na przykład, taki zapis:

September [ səp'tembər ] (wrzesień) w tym słowie akcent pada na drugą sylabę (-tem-).

Weźmy się za alfabet języka norweskiego. W nim jest nieco mniej liter niż w naszym – 29. Alfabet języka norweskiego różni się od łacińskiego trzema ostatnimi literami æ, ø, å. Litery c, q, w, x, z spotkamy wyłącznie w wyrazach międzynarodowych pochodzenia nie norweskiego.

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j
a Be se de E eff ge i je/jådd
K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t
Ell em enn O pe ku ærr ess te
U u V v W w X x Y y Z z Æ æ Ø ø Å å
u Ve dåbbelt-ve eks Y sett æ ø å

Usłysz, jak się wymawia specyficzne norweskie dźwięki!

Wymowa samogłosek       Wymowa spółgłosek